Geschiedenis

Hoe is njn ontstaan?

Mary-Boetje-van-Ruyven-1930-over-de-eerste-10-jaar-van-de-NJN-1-3-doorzoekbaar Marcel Wasscher houdt tijdens het jubileumjaar een wekelijks blog bij waarmee hij terugblikt op de lange en rijke geschiedenis van de bond.

Het boekje van Mary Boetje – van Ruyven uit 1930 over de eerste 10 jaar van de NJN staat nu als pdf hier.

Mary Boetje – van Ruyven leidde vanaf 1922 veel meisjeskampen van de NJN, de jongenskampen werden vaak door Kees Sipkes geleid en samen vormden die twee kampen dan het zomerkamp. Daarover schreef Mary Boetje – van Ruyven als observator en oudere betrokkene in 1930 een terugblik: zowel over de kampen en kongressen (waar ze al dan niet geweest was) als over stukjes die in de Amoeba waren verschenen. Ze putte uit haar geheugen, haar dagboeken, brieven die aan haar waren geschreven en de Amoeba. Ze schuwde haar eigen opvattingen niet.

De latere twee boeken door de Marga Coesèl die in 1988 en 1997 uitkwamen zouden de hele geschiedenis van de eerste 75 jaar weergeven. Marga Coesèl is een biohistorica die via het doornemen van de Amoeba, andere bondsperiodieken en veel correspondentie en gesprekken met NJN-ers en ouwe sokken de historie en het karakter van de NJN beschrijft.

Liedjes van eind jaren dertig welke wij daarvan ook nog zongen 40 jaar later.

NJN in de Natura in 1921.

Hieronder een downloadbare versie van de foto van het Kottens woud uit 1936
Klik op de onderkant van de foto om naar een pagina te gaan waar de foto te downloaden is.

Literatuur

Mary Boetje – van Ruyven uit 1930 ‘Van natuur en jeugd’. Van Gorcum & comp. N.V. uitgevers, Assen. 1-111.

Marga Coesèl, 1988. Van klunzen, vaklui en oude sokken. De geschiedenis van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Amsterdam, Jeugdbondsuitgeverij/KNNV, Utrecht.1-221.

Marga Coesèl, 1997. De NJN, een gemeenschap van individualisten. De geschiedenis van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Leiden, Opulus Press. -131.