ANBI-Status

ANBI-informatie NJN

Naam:
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
RSIN:
802825035
Contactgegevens en bestuurssamenstelling:
Landelijk Secretariaat
Hoofbestuur
Statuten & Huishoudelijk reglement
Statutenboekje
Huishoudelijk Reglement
Beloningsbeleid:
Bestuursleden van de NJN krijgen een vergoeding van gemaakte onkosten.
Verslag van actuele activiteiten:
Alle actuele activiteiten van de NJN
Beleidsplan en doelstelling:
Meerjarenplan 2015-2017
Financiële verantwoording:
De NJN is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.

De huidige balans kun je opvragen via ping@njn.nl

Balans 2017