ANBI-Status

ANBI-informatie NJN

Naam:
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie

RSIN:

802825035

Contactgegevens en bestuurssamenstelling:
Landelijk Secretariaat
Hoofdbestuur
Statuten & Huishoudelijk reglement
Statutenboekje
Huishoudelijk Reglement NJN 2022
Beloningsbeleid:
Bestuursleden van de NJN krijgen een vergoeding van gemaakte onkosten.
Verslag van actuele activiteiten:
Alle aankomende activiteiten van de NJN
statistieken-2022
Beleidsplan en doelstelling:
Meerjarenplan
Financiële verantwoording:
De NJN is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.

De huidige balans kunt u opvragen door een mail te sturen naar ping@njn.nl.

De balans die is vastgesteld op de vorige jaarlijkse AV staat hieronder.

Balans 31-10-2022