Hoofdbestuur 2022

Wij vormen dit jaar het bestuur van de NJN. Met vragen of opmerkingen mag je áltijd naar ons toe komen!

Voorzitter
Kees Hogenboom
Voorzitter@njn.nl
06-49387603

Secretaris
Bram de Quartel
Secretaris@njn.nl
06-49387606

Penningmeester
Sil van Everdingen
Penningmeester@njn.nl
06-49387605

Coördinator Bonds- en Natuurzaken
Rachel Marijs
Cobonaza@njn.nl
06-49387607

Coördinator Zomerkampen
Emma Kloosterhuis
Cozoka@njn.nl
06-49387608

Coördinator Externe zaken
Thijs Zoomer
Coeza@njn.nl
06-49387611