Doelstelling van de NJN

Wat wij proberen te bereiken;

De doelstelling zoals deze in onze statuten staat :

“De bond stelt zich ten doel: de kennis van en de liefde voor de natuur onder de jongeren in Nederland aan te kweken en uit te breiden; de bescherming van de natuur.”

De interpretatie van deze doelstelling en de manier waarop die te bereiken is wordt gedaan door het Hoofdbestuur (HB) van de NJN samen met zijn leden. Hiervoor heeft de NJN een document dat vroeger gebruikt werd als het Meerjarenplan. Tegenwoordig is ons Beleidsplan herschreven, maar het oude meerjarenplan dient nog steeds als een mooi instrument om te lezen wat onze doelen zijn en hoe we die willen bereiken. Het oude meerjarenplan is hier te vinden.