Doelstelling van de NJN

Wat wij proberen te bereiken;

De doelstelling zoals deze in onze statuten staat :

“De bond stelt zich ten doel: de kennis van en de liefde voor de natuur onder de jongeren in Nederland aan te kweken en uit te breiden; de bescherming van de natuur.”

 

De interpretatie van deze doelstelling en de manier waarop die te bereiken is wordt gedaan door het Hoofdbestuur (HB) van de NJN samen met zijn leden.