SOS-NJN

Stichting Ondersteuning en Stimulans NJN (SOS-NJN) is een losstaande organisatie die de NJN ondersteunt in haar activiteiten. Op deze pagina is informatie te vinden over de samenstelling en de bezigheden van de stichting.


SOS-NJN is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.

RSIN: 8022.75.321

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Sander Turnhout
Penningmeester: Rutmer Ebbes
Secretaris: Hester de Boer
Algemene leden: Jelka Both en Thijs de Kruif

Contact: sos@njn.nl

Verslag van actuele activiteiten: Verslag 2023

Beloningsbeleid: Bestuursleden van SOS-NJN krijgen een vergoeding van gemaakte onkosten.

Doelstelling, beleidsplan en financiële verantwoording: Zie het beleidsplan

Balans: Balans 2022