reiskosten

De NJN heeft regelt voor een aantal activiteiten een reiskostenvergoeding voor deelnemende leden. Denk hierbij aan vergaderingen, beundagen of kaderkampen. Momenteel is er ook een pilotregeling die voor alle overige activiteiten (behalve zomerkampen en congres) ook een gedeeltelijke reiskostenvergoeding regelt. Declareren van reiskosten gaat via de ledensite.

De volledige tekst van de regeling is hieronder te lezen. De TL;DR is als volgt.

Volledige reiskostenvergoeding voor: vergaderingen, commissie-activiteiten en kaderkampen.

Volledige reiskostenvergoeding boven de €5,- voor activiteiten binnen je eigen afdeling.

Halve reiskostenvergoeding voor: Normale excursies en kampen, met uitzondering van zomerkampen. Congresdeelnemers die helpen in een dienst.

Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk I Artikel 6: Onkostenvergoeding

 1. Reiskostenvergoeding kan worden toegekend door de Bondsping aan mensen die reiskosten maken ten behoeve van de NJN. Hieronder vallen onder andere:
  a) leden van het HB;
  b) assistenten van het HB en leden van de door het HB of de AV ingestelde commissies;
  c) deelnemers van commissievergaderingen;
  d) deelnemers van afdelings- of werkgroepsvergaderingen;
  e) bezoekers van landelijke overleggen of bondsraad;
  f) leden die helpen met werk in de landelijke ruimte;
  g) Kampcommissarissen (KC’ers) van zomerkampen (zoka) voor per zoka maximaal één vergadering, wanneer deze voorafgaand aan het kamp plaatsvindt;
  h) genodigde lezinghouders;
  i) excursieleiders en buddy’s (J2), met een maximum van drie per excursie; Reiskostenvergoeding wordt alleen toegekend aan excursieleiders en buddy’s die geregistreerd staan in de Werkmierenlijst (L2) en enkel voor de soortgroep(en) waarbij zij vermeld staan.
  j) deelnemers van kaderkampen en –cursussen;
  k) leden die aan een vooraf aangekondigde activiteit in de eigen afdeling maken aanspraak op reiskostenvergoeding op basis van het voordeeltarief met een eigen bijdrage van €5;
  Deze reiskostenvergoeding is inclusief de huur van OV-fietsen of fietskaartjes voor in de trein en geldt niet voor boot- en vliegreizen.
  l) deelnemers van alle overige activiteiten van de bond, waarbij deze de helft van hun reiskosten vergoed krijgen;
  Deze vergoeding is inclusief huur van een OV-fiets of kosten van een fietskaartje voor de trein. Deze vergoeding geldt niet voor reizen naar Congres, Zoka’s, buitenland of boot- of vliegreizen.
  m) leden van het CB, HB en aanstaand HB ontvangen volledige reiskostenvergoeding voor het reizen van en naar Congres. Deelnemers die zich ingeschreven hebben voor een dienst krijgen de helft van deze reiskosten vergoed. Op deze onkostenvergoeding zijn alle regels uit Hoofdstuk I artikel 6 van toepassing. Reiskosten voor Congres worden gedeclareerd bij de Congresping.
 2. Reiskostenvergoeding geldt enkel binnen Nederland. Bij activiteiten in het buitenland wordt reiskostenvergoeding geboden tot aan de grens. Hierbij zijn uitgezonderd internationale reizen die bedoeld zijn om bijvoorbeeld een kampplaats in het buitenland te vinden of om naar internationale contacten te reizen, met dien verstande dat het HB over de toekenning van de aanvraag beslist en dat de voorkeur uitgaat naar duurzame vervoersmethoden, maar dat hierbij ook naar kosten wordt gekeken.
 3. Bij reiskosten die gemaakt zijn met een anonieme of persoonlijke OV-chipkaart geldt het transactie- overzicht als betalingsbewijs. Op deze overzichten moet duidelijk aangegeven zijn welke reizen voor de NJN zijn gemaakt. Bij declaratie van een wegwerp OV-chipkaart van de NS wordt de toeslag van € 1,- niet vergoed. Overige wegwerp OV-chipkaarten kunnen niet gedeclareerd worden. Deze informatie is ook terug te vinden op de declaratieformulieren.
 4. Excursieleiders, buddy’s en kaderkampdeelnemers kunnen ook fietskaartjes en huur van OV-fietsen declareren bij de Bondsping.
 5. Reiskosten voor gemotoriseerd vervoer worden in principe niet vergoed, tenzij hier een erg goede reden voor is en met dien verstande dat hiervoor van tevoren overlegd dient te worden met de betreffende Penningmeester (Ping) en dat de vergoeding voor gemotoriseerde voertuigen het normbedrag bedraagt, dat jaarlijks vastgesteld wordt door de Belastingdienst.
 6. In alle gevallen moeten declaraties binnen drie maanden in de brievenbus liggen van de betreffende Ping.