Opening opgaven Zomerkamp

Na veel hard werken van het website-team, werkt nu ook de leden-login. Dit betekent dat leden zich nu ook op kunnen geven voor de zomerkampen! Als een kamp binnen een week vol zit, wordt er na een week geloot. Deze week gaat nu in, dus over een week hoor je of je meekan met het kamp waar je je voor opgegeven hebt. Laat alle opgaven maar komen!