Op Kamp

Dagindeling
In de ochtend wordt iedereen rond een uur of acht wakker gemaakt en ontbijten we met z’n allen. Het ontbijt bestaat meestal uit pap, muesli en brood. Tijdens het ontbijt gaat er een lijst rond waarop alle excursies van die dag staan. Elke excursie gaat naar een bepaald gebied en heeft een eigen onderwerp. Je kunt dan zelf kiezen wat voor soort excursie je graag wilt doen. Na het ontbijt gaat iedereen in groepjes van zes tot tien personen op excursie.

Bijna alle excursies gaan met de fiets op pad. Op die manier kunnen natuurgebieden die op een redelijke afstand van het kampterrein liggen makkelijk worden bereikt. In een gebied aangekomen wordt vaak lopend verder gegaan. De excursies worden geleid door een NJN’er die veel weet over een bepaald onderwerp. Samen met de excursieleider kun je soorten leren herkennen of de natuur en het landschap in de omgeving ontdekken.

Met zijn allen de natuur in!

Met z’n allen de natuur in!

De excursies duren de hele dag en per groep wordt er brood en beleg meegenomen voor de lunch. Aan het einde van de middag komt iedereen weer op het kampterrein bij elkaar voor het avondeten. De avondmaaltijd wordt klaargemaakt door één groep die iets eerder terug gaat, onder leiding van een lid uit de Kampcommissie.

De avonds is vaak voor eigen invulling, zoals spelletjes, voetballen, rustig bijkomen van je excursiedag, het uitwerken van op excursie verzamelde gegevens of het nakijken van een bijzondere waarneming van die dag onder de microscoop. Op een aantal dagen van het kamp is er ook een gezamenlijk programma voor ’s avonds. Zo kan er een lezing worden gehouden over de omgeving of een bepaalde diergroep, of er zijn avondexcursies waarbij er naar sterren of nachtactieve dieren zoals vleermuizen wordt gekeken . Met uitzondering van de zoogdierkampen zijn de avondexcursies niet verplicht.

De laatste dag van het kamp is de bonte dag. Er zijn wel excursies, maar er wordt maar weinig naar de natuur gekeken. In plaats daarvan worden er liedjes, kleine toneelstukjes en andere voorstellingen bedacht die tijdens de bonte avond worden opgevoerd voor het hele kamp.

Eén excursie maakt een kampkrant op een groot stuk behangpapier waarin alle roddels en wetenswaardigheden van het kamp voorbij komen. De Kampcommissie maakt een tiengangen diner klaar en bedenkt een naam voor het kamp. Deze naam wordt in een schildering op ieders mestin. Door deze vaak grappige namen kun je later nog zien op welke NJN kampen je allemaal bent geweest.

De kampcommissie
Elk kamp heeft een kampleiding die ervoor zorgt dat alles goed gaat op kamp, dit wordt ook wel kampcommisie (KC) genoemd. De mensen zorgen o.a. voor het eten en regelen de activiteiten. De kampcommissie bestaat ook uit jongeren tot 25 jaar en ze doen net als iedereen gewoon met alles mee. Het feit dat er zo weinig verschil is tussen de deelnemers en de kampcommissie draagt bij aan de gezellige en vrije sfeer die er op NJN kampen heerst.

De kampcommissie bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: algemene leiding en overzicht.
Penningmeester: geldzaken.
Natuur Team: excursies en andere activiteiten
Four: zorgt voor het eten op kamp
Knuppel: materiaalbeheer

Daarnaast is er ook een vertrouwenspersoon en een EHBO’er, dit zijn meestal mensen uit de kampcommissie