Impact van het coronavirus op de NJN

Hieronder de maatregelen die de NJN treft n.a.v. de maatregelen van de regering

Update 5 juni

Vanwege de overheidsregels kunnen wij als NJN alleen kampen voor personen jonger dan 18 jaar organiseren. Hierbij mogen wel begeleiders mee van boven de 18 jaar, zie ook de onderstaande regels voor kampen en excursies.

In de volgende regels wordt er met:

 • Deelnemers bedoeld: Personen van 17 jaar of jonger.
 • Begeleiders bedoeld: Personen van 18 jaar of ouder.

Excursies:

 • Er geldt een maximum groepsgrootte van 15 personen
 • Op excursie mogen er altijd 4 begeleiders mee van 18 jaar en ouder. Ongeacht het aantal deelnemers. Er mogen dus ook excursies met 4 personen van 18 jaar of ouder georganiseerd worden zonder dat hier personen van 17 jaar of jonger mee gaan.
 • Als er genoeg deelnemers zijn mogen er ook meer begeleiders mee en geldt het volgende:
 • Vanaf 7 deelnemers mogen er 5 begeleiders mee.
 • Vanaf 9 deelnemers mogen er 6 begeleiders mee.

Kampen:

 • Voor kampen geldt een maximum groepsgrootte van 30 personen.
 • Voor het maximaal aantal begeleiders geldt de volgende formule:
  • Maximumaantal Begeleiders = Aantal Deelnemers x ½
  • Het resultaat wordt naar boven afgerond.
 • Voorbeeld: Er zijn 20 deelnemers. Het maximumaantal begeleiders is dan 20 x ½ = 10 begeleiders.
 • Voorbeeld: Er zijn 13 deelnemers. Het maximumaantal begeleiders is dan 13 x ½ = 6,5 begeleiders, afgerond dus 7 begeleiders.
 • Wij volgen voor de dagelijkse gang van zaken op kamp het protocol van SamenOpKamp: https://www.wegaanopzomerkamp.nl/

Update 14 december

Vanaf 15 december gaat Nederland in een strenge lockdown om al het contact tussen mensen te beperken. Mede vanwege de regels om alleen noodzakelijk te reizen en om met maximaal 2 personen buiten te zijn kunnen we voorlopig geen fysieke kampen of excursies organiseren.

 • We blijven online alternatieven organiseren tot we weer samen naar buiten mogen
 • Over congres volgt snel aparte communicatie
Update 17 november

Vanaf 19 november is het weer mogelijk om op excursie te gaan. Wel gelden dezelfde maatregelen als in het eerdere paket, die in de update van 14 oktober staan. Dit betekent een maximum aantal deelnemers van 4 personen en een oproep om zoveel mogelijk in je eigen regio te blijven. Het protocol dat onderaan de pagina staat is verder ongewijzigd.

Update 4 november

De komende 2 weken wil de regering met nog strengere maatregelen het aantal sociale contacten en reisbewegingen nog drastischer omlaag brengen om de druk op de gezondheidszorg sneller te verlichten. Het is voor ons in principe alleen nog toegestaan om excursies met 2 deelnemers te organiseren, waarbij zo min mogelijk gereisd wordt. Aangezien dit weinig meer op een excursie lijkt is besloten om van 5 november tot 19 november geen fysieke excursies te organiseren en de focus te verleggen naar digitale alternatieven. Vanaf 19 november is het protocol dat vanaf 14 oktober is ingegaan weer van toepassing.

Update 14 oktober
 • Voorlopig worden er geen kampen georganiseerd;
 • Excursies worden georganiseerd voor maximaal 4 personen uit de omgeving;
 • Hieronder vind je het protocol dat zal gelden voor de komende tijd, zolang de huidige maatregelen gelden. Onderaan de pagina staat ook een bestand met het protocol inclusief meer toelichting en argumentatie;